Hipoterapija

Terapija  uz pomoć konja za decu sa posebnim potrebama

Hipoterapija

Opšti ciljevi tretmana osoba sa autizmom su:
Podsticanje normalnog razvoja (kongnitivnog, jezičkog I socijalnog)
Podsticanje procesa učenja
Smanjenje rigidnosti I stereotipija u ponašanju
eliminacija nepoželjnog ponašanja
Smanjenje porodičnog stresa

Terapija uz pomoć konja,  je posebno formirana za svakog. Fokusiramo se na specifične ciljeve u skladu sa objektivnim terapijskim programom i na osnovu unapred dizajniranih dijagnostičkih procena učesnika. Ciljevi treba da su merljivi, napredak i terapijske aktivnosti se stalno beleže i dokumentuju u vidu izveštaja.

Hipoterapija

Hipoterapija

Hipoterapija koja ostvaruje rezultate u Školi Jahanja Prestige. Iskoristite prednosti terapije sa konjima uz stručno vođene seanse. Otkrijte kako hipoterapija može poboljšati vaše fizičko i mentalno blagostanje. Posetite nas danas i započnite svoje putovanje ka boljem zdravlju i sreći.
Zakaži Hipoterapiju

Hipoterapija je fizikalna, okupaciona i logopedska strategija lečenja osoba sa invaliditetom koja koristi konjski pokret za postizanje funkcionalnih ciljeva. Pojam dolazi od grčke reči „hippo“ (konj) i „therapeia“ (lečenje), i odnosi se na upotrebu trodimenzionalnog načina kretanja konja kao sredstva lečenja osoba sa funkcionalnim ograničenjima, neuromotornim i senzornim disfunkcijama. Ova terapija ima neurofiziološku osnovu i mora biti propisana od strane lekara, a sprovode je fizioterapeut, radni terapeut i logoped sa završenom posebnom obukom iz hipoterapije.

 

Konjski pokret nudi dobro modulisane senzorne inpute vestibularnog, proprioceptivnog, taktilnog i vizuelnog sistema. Uz pomoć hipoterapije, zdravlje korisnika može se poboljšati sa fizičkog, emocionalnog, psihološkog, društvenog i edukativnog aspekta. Na fizičkom planu, hipoterapija utiče na normalizaciju mišićnog tonusa, jačanje mišićne snage, povećanje obima pokreta, smanjenje stereotipnih pokreta, kontrolu držanja tela, poboljšanje koordinacije i ravnoteže, kao i simetrije pokreta.

 

 

Naš tim je sastavljen od vrhunskih trenera, veterinara i terapeuta, posvećenih bezbednoj i naprednoj obuci svih polaznika naše škole. Naši konji su pažljivo odabrani i obučeni kako bi pružili optimalne terapijske efekte. Svaki konj je obučen da bude strpljiv i pažljiv, omogućavajući korisnicima da se osećaju sigurno i podržano tokom terapijskih sesija. Pružamo optimalne uslove života za naše konje, što uključuje kvalitetnu ishranu, redovnu veterinarsku negu i adekvatne prostore za odmor i rekreaciju.

 

 

U Školi Jahanja Prestige na Hipodromu Beograd, pružamo sveobuhvatnu podršku korisnicima hipoterapije. Kroz pažljivo planirane sesije, radimo na postizanju fizičkih, emocionalnih i psiholoških ciljeva. Naša škola jahanja nudi individualne terapijske planove koji su prilagođeni specifičnim potrebama svakog korisnika. Pridružite nam se i iskusite blagodeti hipoterapije uz podršku našeg stručnog tima i posebnih konja. Posetite nas danas i započnite svoje putovanje ka boljem zdravlju i sreći.

 

 

 

Hipoterapija

Konji za Hipoterapiju

Naši konji su pažljivo odabrani i obučeni kako bi pružili optimalne terapijske efekte. Sa svojim smirenim i stabilnim karakterima, naši konji su ključni partneri u procesu lečenja.

Profesionalni treneri

Naš tim je sastavljen od vrhunskih trenera, veterinara i konja spremnih za bezbednu i naprednu obuku svih polaznika naše škole

Naši Programi

Naši programi su osmišljeni da pruže sveobuhvatnu podršku korisnicima hipoterapije. Kroz pažljivo planirane sesije, radimo na postizanju fizičkih, emocionalnih i psiholoških ciljeva.

Hipoterapija

Hipoterapija u Školi Jahanja Prestige

Hipoterapija koja ostvaruje rezultate u Školi Jahanja Prestige. Iskoristite prednosti terapije sa konjima uz stručno vođene seanse. Otkrijte kako hipoterapija može poboljšati vaše fizičko i mentalno blagostanje. Posetite nas danas i započnite svoje putovanje ka boljem zdravlju i sreći.

Šta je Hipoterapija?

Hipoterapija je fizikalna, okupaciona i logopedska strategija lečenja osoba sa invaliditetom koja koristi konjski pokret za postizanje funkcionalnih ciljeva. Pojam dolazi od grčke reči „hippo“ (konj) i „therapeia“ (lečenje), i odnosi se na upotrebu trodimenzionalnog načina kretanja konja kao sredstva lečenja osoba sa funkcionalnim ograničenjima, neuromotornim i senzornim disfunkcijama.

Stručni Tim i Obučeni Konji

Hipoterapijski tretman ima neurofiziološku osnovu i mora biti propisan od strane lekara, a sprovode ga fizioterapeut, radni terapeut i logoped sa završenom posebnom obukom iz hipoterapije. Svako od njih uz pomoć konja postiže ciljeve u skladu sa svojom strukom.

Prednosti Hipoterapije

Konjski pokret nudi dobro modulisane senzorne inpute vestibularnog, proprioceptivnog, taktilnog i vizuelnog sistema. Uz pomoć hipoterapije, zdravlje korisnika može se poboljšati sa fizičkog, emocionalnog, psihološkog, društvenog i edukativnog aspekta.

Fizičke Prednosti Hipoterapije

Na fizičkom planu, hipoterapija utiče na normalizaciju mišićnog tonusa, jačanje mišićne snage, povećanje obima pokreta, smanjenje stereotipnih pokreta, kontrolu držanja tela, poboljšanje koordinacije i ravnoteže, kao i simetrije pokreta. Osnova terapijskog učinka hipoterapije, kao i svih ostalih oblika jahanja, je trodimenzionalno kretanje konjskih leđa. Pri frekvenciji od 50-60 koraka u minuti, na jahača se prenosi od 90 do 110 impulsa, što je jednako ritmu ljudskog hoda. Ovi impulsi se pri pravilnom položaju jahača prenose od karlice na trup, te posredno na celo telo, predstavljajući fiziološki trening karlice i trupa.

Sa konjskih leđa se na pacijenta prenose trodimenzionalni pokreti kroz sve tri ravni:

  • Sagitalna ravan: Karlica se pomera napred-nazad.
  • Frontalna ravan: Karlica se pomera levo-desno.
  • Transverzalna ravan: Prisutne su rotacije i dijagonalna kretanja karlice.

Jahač se pri tome nalazi u tzv. inhibitornom, neutralnom položaju koji minimizira spazme u mišićima, ima široku bazu oslonca na sedište i bedra koja facilitira sedenje, te vrši abdukciju bedara, koja je važna kod pacijenata koji su stalno u kolicima.

Socijalni i Emocionalni Uticaji Hipoterapije

Korisnik je pokretljiviji i izdržljiviji, poboljšava mu se cirkulacija i disanje, senzorna integracija, usmerava mu se pažnja i povećava koncentracija. Pre svega, kako bi terapija pomoću konja funkcionisala na zadovoljavajućem nivou, neophodno je u svom timu imati obučenog konja koji je zadovoljan i ima optimalne uslove života.

U radu sa decom sa autizmom od velike je važnosti je i imati tim ljudi koji je dobro uvežban i profesionalan. Pored toga, neki od uslova su i: adekvatni i sigurni objekti i okruženje, individualni plan rada i aktivnosti, potvrda od lekara opšte prakse da dete nema stanja ili bolesti koja mogu biti kontraindikovana sa jahanjem ili bliskim kontaktom sa životinjama, dugoročni plan aktivnosti, sa pažljivo odabranim pauzama i prekidima, planiranje termina jahanja u kontinuitetu i u istim terminima, opremu za jahača, pažljivo odabrana didaktička sredstva.

Fizičke Prednosti Jahanja

Jahanje konja razvija snagu, pospešuje ravnotežu i koordinaciju. Dete stalno prilagođava svoje telo da bi ostalo u sedlu tokom promena u brzini, smeru, usponima i serpentinama. Kontrola uzde zahteva koordinaciju između leve i desne strane tela. Terapeuti imaju mogućnost da koordiniraju položaj tela, promene, vežbe za finu u grubu motoriku, reedukaciju psihomotorike, pa čak i elemente sportskog jahanja.

Senzorni Benefiti

Kretanje konja obezbeđuje vestibularne senzorne stimulacije. Vestibularni senzorni sistem stimulisan je hodom, promenama smera, brzine, uspona i nagiba. Snažno kretanje konja pomera telo deteta, stimuliše mišiće i zglobove, pa dete ima jači proprioceptivni osećaj. Dodir konjske dlake, grive, repa i raznih tekstura opreme stimuliše čulo dodira.

Podsticaj Razvoja Kognitivnih i Jezičkih Veština

Kroz razne programe i metode, kako defektološke, tako i iz drugih oblasti, možemo u jednoj prijatnoj atmosferi, van učionice, neposredno uticati na pozitivan razvoj govorno-jezičkih sposobnosti i veština.

Socijalno-emocionalni Uticaj Konja na Dete sa Autizmom

Briga za konja pomaže detetu da nauči o osećajima drugog živog bića. Rad sa timom i ljudima u klubu može pospešiti razvoj socijalnih i komunikacijskih veština. Neverbalna komunikacija između deteta i konja se razvija, a pravila se polako usvajaju. Jahanje konja je mnogo više od pukog fizičkog iskustva. Tu je i vrlo duboka veza jahača sa konjem. Konj je usklađen s najmanjim pokretom, stavom i emocijama – sve je jasno i nedvosmisleno. Konji mogu osetiti ako ste ljuti, nervozni, srećni, uzbuđeni, napeti ili opušteni – oni reaguju skladno tome.

Zbog toga, njihove reakcije su veoma delotvorne u stvaranju veza s decom sa autizmom koja imaju poteškoća u komunikaciji i interakciji. Deca mogu naučiti da komuniciraju verbalno i fizički sa svojim konjem, a konj će odmah reagovati na takve podsticaje. Konj ih motiviše i stimuliše da pažnju usmere van sopstvenih senzacija. Komunikacija koju deca ostvaruju sa terapeutima u ovakvoj sredini je kvalitativno drugačija i rasterećena uobičajenih prostora u kojima se terapija odvija.